Pályázat-menedzsment szolgáltatás

Magyarország uniós csatlakozását követően olyan támogatási rendszer indult, mely a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, illetve non-profit szféra fejlesztéseihez új beruházási és finanszírozási lehetőségeket biztosít. Az új támogatási rendszer azonban a megvalósuló projektekkel szemben az eddigieknél szigorúbb követelményeket, pályázati rendet és lényegesen nagyobb fegyelmet vár el. Szerződéses partnereinknek és nekem az a feladatunk, hogy partnereink a pályázatok nehezen áttekinthető rendszerében megtalálják a reálisan elérhető támogatásokat és finanszírozási lehetőségeket, sikeres pályázat esetén a projektek hatékony menedzselésével elősegítsük partnereink fejlesztési elképzeléseinek maradéktalan megvalósítását.

Mivel egy projekt nagyon sok összetevőből áll, ezért annak megvalósításához olyan szakemberekre van szükség, akik megfelelő szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek az adott területeken és a jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően tudják lebonyolítani az egész folyamatot az első beadandó dokumentációtól kezdve a legutolsó ellenőrzési adatlapig bezárólag.