Megbízási díj

A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 6./2018 (II. 26.) számú állásfoglalása az ügyvédi honlap tartalmáról úgy rendelkezik, hogy az ügyvéd honlapja jogosult az általa nyújtott szolgáltatásokról a nyilvánosságot tájékoztatni feltéve, hogy a tájékoztatás pontos, nem megtévesztő és nem sérti az preambulumban megfogalmazott ügyvédi alapelveket és alapértékeket az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 28.§-ának (1) bekezdése értelmében az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. Általánosságban elmondható, hogy a megbízási díj mindig az adott ügy típusától, összetettségétől, bonyolultságától függ. A megbízási díj meghatározása történhet fix összegben, óradíjas elszámolás alapján, vagy egyes esetekben sikerdíj, illetve ezeknek a kombinációjára is sor kerülhet. Amennyiben a felek az ügyvédi munkadíjat fix összegben határozzák meg, akkor az általában magában foglalja a megbízás ellátásával kapcsolatban felmerülő teendők munkadíját, az ügyvédi munkával szükségszerűen együtt járó belföldi telefon-, fax-, és egyéb költségeket, valamint a közlekedési költségeket. Óradíjas elszámolás esetén minden megkezdett 10 személyi óramennyiség elvégzése után, az ügyfelet tájékoztatjuk, hogy az esetleges milyen újabb időszükségletre van még kilátás, és a munka folytatására csak akkor kerül sor, ha ahhoz hozzájárulását adja. Kivéve, ha az ügy olyan fordulatot vesz, hogy bárminemű késlekedés az ügy megfelelő befejezését veszélyeztetné. Ebben az esetben természetesen csak az az időmennyiség kerül felszámolásra, amely elengedhetetlenül szükséges volt felhasználni. A megbízási díjon felül az ügyfél visel az ügyben felmerülő minden illetéket, adót, járulékot, szakértői díjat és más, itt nem részletezett olyan kiadást és költséget, amely a megbízás ellátásával szükségszerűen és indokoltan felmerül. Természetesen minden ilyen költségről az ügyfél mindig előzetes tájékoztatást kap.